Na wakacje do Chorwacji trzeba zabrać ze sobą nie tylko środki pierwszej potrzeby, ale również ważne dokumenty – niestety podczas wypoczynku nie można zapomnieć o pewnych formalnościach. Co trzeba zabrać ze sobą do Chorwacji, aby nie mieć problemów na miejscu?

Dowód osobisty i paszport

Koniecznie trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport – te dokumenty mogą być potrzebne, aby przekroczyć granicę, ale również w celu np. zameldowania się w hotelu. Paszport nie jest konieczny, choć niektóre placówki – np. banki lub poczta – mogą wymagać jego okazania. Jeżeli planujesz podróż samolotem, lepiej dowiedz się, czy operator linii lotniczych nie wymaga od swoich pasażerów okazywania paszportu przy wejściu na pokład – mogą istnieć takie przepisy w regulaminach wewnętrznych.

dokumenty w chorwacji

Dorośli przekroczą granicę chorwacką na podstawie dowodu osobistego, dziecko może posiadać jeden z tych dwóch dokumentów. Jeśli turysta nie jest opiekunem prawnym osoby małoletniej, z którą podróżuje, powinien posiadać pełnomocnictwo w języku angielskim lub chorwackim, które zawiera dane i nr telefonu opiekuna prawnego. W Chorwacji można przebywać bez wiz do 90 dni w okresie półrocznym. Przed wyjazdem warto zrobić kserokopie dowodów osobistych, które mogą być potrzebne w placówkach zdrowia. Kserokopie są również przydatne na wypadek kradzieży dokumentów – nie zastępują one oczywiście oryginałów, ale łatwiej podać z nich odpowiednie dane. Jeżeli zostaniesz poproszony o wylegitymowanie się przez policjanta lub inną osobę do tego uprawnioną, a nie będziesz posiadał dowodu osobistego, zapłacisz karę w wysokości od 500 do 3000 HRK.

Co muszą mieć osoby niepełnoletnie, które wyjeżdżają same?

Osoby niepełnoletnie, które nie mają paszportu i przekraczają granicę chorwacką bez pełnoletniego opiekuna, muszą posiadać poświadczoną notarialnie zgodę opiekuna prawnego, która zawiera takie informacje, jak:

  1. dane osobiste opiekuna prawnego i osoby małoletniej,

  2. cel wyjazdu,

  3. termin i długość pobytu w Chorwacji,

  4. okres ważności tej zgody,

  5. podpis opiekuna prawnego.

Ten dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub chorwacki. Jeśli osoba małoletnia posiada paszport, uczestniczy w wycieczce szkolnej, jest zapisana na liście uczestników imprezy kulturalnej lub sportowej, nie musi posiadać takiej zgody.

Dokumenty ważne dla kierowców

Oczywiście – prawo jazdy, ale nie musi być międzynarodowe, dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Poza tym – kierowca może nieobowiązkowo posiadać Zieloną Kartę – międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy, który potwierdza ważność polisy OC, otrzymywany bezpłatnie np. przy zakupie polisy OC w zakładzie ubezpieczeń. Warto również mieć wykupioną polisę AC i Assistance, które mogą pomóc w wypadku uszkodzenia auta, awarii lub kradzieży. Jeśli kierowca nie jest właścicielem auta, powinien posiadać pismo w języku angielskim, poświadczone przez notariusza, które upoważnia go do kierowania pożyczonego pojazdu. Zaświadczenie wystawia Polski Związek Motorowy, a dokument zostaje zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Turystyczną. Takie upoważnienie może być ważne od 2 tygodni do roku – w związku z tym można za nie zapłacić od 40 zł do 260 zł.

Podróż z domowym zwierzęciem

Jeśli zabierasz na wakacje domowe zwierzątko, pamiętaj, aby miało ważny paszport i aktualną książeczkę szczepień. Poza tym powinno posiadać tatuaż identyfikacyjny lub mikroczip. Można również wykupić ubezpieczenie dla psa lub kota, na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, w którym ucierpi zwierzę lub stanie się ono przyczyną szkody osoby trzeciej.

Ubezpieczenie turystyczne

W Chorwacji część zakresu ochrony obejmuje EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale nie gwarantuje ona bezpłatnego leczenia (dopłaca się do 20% świadczenia), pokrycia wszystkich kosztów w związku z nagłym uszczerbkiem na zdrowiu, transportu medycznego do kraju. Osoby, które wyjeżdżają do Chorwacji, powinny wykupić przynajmniej ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pozostałe dokumenty

Jeśli chodzi o karty płatnicze, warto mieć zapisany numer banku, z którego pochodzi karta, aby w przypadku kradzieży móc szybko zablokować posługiwanie się nią. Pamiętaj, że właściciel pokoju, który wynajmujesz na czas wakacji, nie ma podstaw prawnych do zatrzymania Twojego dowodu osobistego jako formy gwarancji, że nic się nie stanie w mieszkaniu podczas Twojej obecności.

Zostaw komentarz